Põhjamaiste kelgukoerte veokatse

2018.aastal kinnitas Eesti Kennelliit Põhjamaiste kelgukoerte veokatse eeskirja. Veokatsel saavad osaleda EKLi või FCI poolt tunnustatud tõuregistrist põhjamaist tõugu kelgukoerad (s.h. alaska malamuudid ja siberi huskyd). Veokatse eesmärk on säilitada põhjamaiste kelgukoerte ajaloolist otstarvet, hinnata koerte veoomadusi (vastupidavus, kiirus ja innukus), väärtustada ja edendada koerte kuulekusomadusi. Veokatsest saavad osa võtta ka 1 ja 2-koera omanikud! :)

Veokatsel jaotatakse põhjamaised tõud kahte gruppi:
1. gruppi kuuluvad siberi huskyd (sest nad on kiiremad kui 2. gruppi kuuluvad tõud).
2. gruppi kuuluvad alaska malamuudid, grööni koerad, kanada eskimo koerad, jakuudi laikad, samojeedi koerad ja tšukotka kelgukoerad.

Veokatse korraldatakse Eestis toimuva kelgukoerte võistluse raames või eraldiseisva katsena, kus on vähemalt kaks starti, see tähendab, et rada tuleb läbida kaks korda. Katse toimumiseks peab klassis ning grupis osalema vähemalt kolm samatõulistest koertest koosnevat rakendit.

Kevadel ja sügisel saab katset sooritada 2-koera tõukerattaveo klassis (TR) ja 3-4 koeraga käruveo klassis (KR). Mõlema klassi minimaalne distantsi pikkus on 2x10km. Katse toimumise ajal ei tohi õhutemperatuur olla üle 12 °C.

Talvel saab katset sooritada lumega rajal pulkaveo klassis (1 või 2-koeraga) ja kelguveo klassides (alates 2-koeraga).

1-koera pulkaveo (PUL1) minimaalne distants on 2x10km. 2-koera pulkaveos (PUL2), 2-koera kelguveos (D) ja 3-4 koera kelguveos (C) 2x12km. 4-6 koera kelguveos (B) 2x15km ja 6-8 koera kelguveoklassis (A) 2x20km.

Mis on pulkavedu? Lihtsustatuna öeldes on pulkaveo “valem” järgmine: 1-2 koera + kelk + suusataja. Ehk lahtiseletatuna veavad 1-2 koera kelku, mille taga liigub koerajuht olles kelgu külge kinnitatud veoliini ja vöö abil. Pulkavedu on hea võimalus 1 koera omanikel katsel osalemiseks (eeldusel, et oled piisavalt hea suusataja koeraga koos liikumiseks).

Põhjamaiste kelgukoerte veokatse

Katsel osaleja peab olema 1-koeraga pulkaveoklassis, 2-koeraga pulka-, kelgu- või tõukerattaveoklassis vähemalt 16-aastane. Kõikides ülejäänud klassides vähemalt 18-aastane. Katsel osalev koer peab olema vähemalt 18-kuune.

Katset viiakse läbi looduslikul maastikul. Rajal liikumine toimub rajamärkide järgi. Koerale tuleks selgeks õpetada suunakäsklused (nt. “vasak” ja “parem”), sest valepöörded ei ole suletud võrkude või lintidega. Kui koer suunakäsklusi veel nii hästi ei tea saad teda suunata õigele rajale kuid pead arvestama, et sellega võid kaotada väärtuslikku aega. Mida rohkem koeri on rakendis, seda vajalikum on õpetada juhtkoerale suunakäsklused selgeks. Täpsemalt saad lugeda raja reeglite kohta eeskirjast.

Osaleja kahe stardi (sõitude) tulemused liidetakse ning see võetakse põhiaja arvestamise aluseks. Põhiaega arvestatakse klassi, tõu ja/või grupi kohta startinud rakendite koguarvu järgi järgmiselt:

  • 3-10 rakendit (kahe esimese rakendi keskmise aeg)
  • 11-20 rakendit (kolme esimese rakendi keskmine aeg)
  • üle 21 rakendi (nelja esimese rakendi keskmine aeg)

Katse hinded arvutatakse järgnevalt:

  • Suurepärane VEO1 (aeg kuni 110% põhiajast)
  • Hea VEO2 (aeg kuni 120% põhiajast)
  • Rahuldav VEO3 (aeg kuni 150% põhiajast)
  • Mittearvestatud VEO0 (aeg üle 150% põhiajast)
  • Katkestanud VEO- (ei saa tulemust)
Robirobi ja Prada veokatse treeningpäeval, 2019a.


Eesti esimene veokatse 2019

Esimene veokatse toimus 30.11-01.12.2019 Kõrvemaa Matka – ja Suusakeskuses. Katse toimumise nädalavahetuseks sadas ootamatult maha lumi kuid katse toimus plaanipäraselt tõukerataste ja veokärudega. Fotol on kõik katsel osalejad ja katse läbiviijad. Veokatsel osalesid Eestist vaid siberi husky tõugu kelgukoerad ning Soomest oli osalema tulnud ka alaska malamuute. Loodetavasti kasvab aasta-aastalt katsel osalejate arv. Ka selle lehe eesmärk on teadvustada, tutvustada ning kutsuda üles kelgukoera omanikke treeningutest, koolitustest ja veokatsest osa võtma :)

Meie kennelist osalesid 2019a. veokatsel 3-4 koera käruveoklassis siberi huskyd Enter, Eclipse ja Embla (rakendijuht Mariin). Distantsi pikkus oli 2x10km ja tulemuseks hinne suurepärane (VEO-1). Finišiprotokoll käruveo klassis ja tõukerattaveo klassis. Vaata Mariini tehtud pilte meie Facebooki albumis Põhjamaiste kelgukoerte veokatse 2019.

Lühendatud video põnevamate kohtadega meie huskyde sõidust:

Mariin, Eclipse, Enter ja Embla pärast veokatse sooritamist, 2019a.


Kasutatud allikad ja viited

Veokatsel osalemiseks hakkasime kodus trenni tegema ilmade jahenemisel septembrist ehk 3 kuud enne katset. Fotol Enter, Eclipse ja Embla, 2019a.