III etapi tõdemus on see, et iga sekund on oluline!